شرکت های طرف قرارداد

شرکت پتروشیمی جم
شرکت پتروشیمی بندرامام
پالایشگاه های گازی پارس جنوبی
شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
شرکت پتروشیمی پارس
شرکت گسترش صنایع ریلی ایران
فولاد آلیاژی یزد
ذوب آهن اردبیل
پمپ سازی آریا سپهر کیهان